وب سایت فرشيد نماميان - خانه


بازاريابي


نام و نام خانوادگی :  فرشيد نماميان
پست الکترونیک دانشگاهی :  farshidnamamian@_ianksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  farshidnamamian@_gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  مدیریت بازرگانی
رشته :  مديريت بازرگاني
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ايران