وب سایت فریبرز یوسفوند - خانه


وب سایت شخصی دکتر فریبرز یوسف وند


نام و نام خانوادگی :  فریبرز یوسفوند
پست الکترونیک دانشگاهی :  fyo@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  fariborz774@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  مهندسی آب
رشته :  مهندسی آب
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران