وب سایت فرامرز ملکیان - خانه


knhvn


نام و نام خانوادگی :  فرامرز ملکیان
پست الکترونیک دانشگاهی :  faramarz.malekian45@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  faramarz.malekian45@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-7243196_

گروه آموزشی :  علوم تربیتی
رشته :  علوم تربیتی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران