وب سایت مجید فرهیان - خانه


دکتر مجید فرهیان - گروه آموزش زبان انگلیسی


نام و نام خانوادگی :  مجید فرهیان
پست الکترونیک دانشگاهی :  farahian@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  زبان انگلیسی
رشته :  اموزش زبان انگلیسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران