نام و نام خانوادگی :  جواد اسفندیاری
پست الکترونیک دانشگاهی :  j.esfandiari@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  esfandiari.javad@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  عمران
رشته :  عمران
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  مالزی