وب سایت ابراهیم ابراهیمی - تحصیلات


 
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
تاریخ شروع : 1380/07/01
تاریخ پایان : 1382/06/16
دانشگاه : دانشگاه تهران
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : تجزیه و تحلیل دینامیکی مکانیزمهای ماشین بیلر
عنوان پایان نامه انگلیسی : Dynamic Analysis of Hay Baler Mechanisms
مقطع تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
تاریخ شروع : 1376/07/01
تاریخ پایان : 1380/05/01
دانشگاه : دانشگاه ارومیه
شهر : ارومیه
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : طراحی و تحلیل فلایویل
عنوان پایان نامه انگلیسی : Design and Analysis of Flywheel
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
تاریخ شروع : 1382/07/01
تاریخ پایان : 1386/12/01
دانشگاه : واحد علوم و تحقیقات تهران
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : یررسی پارامترهای موثر در طراحی و تحلیل تریلر بسته های علوفه
عنوان پایان نامه انگلیسی : Study of efficient parameters in Design and Analysis of hay bale trailer