وب سایت ابراهیم ابراهیمی - پروژه ها


 
عنوان پروژه : "جداسازی ارقام بادام به روش آکوستیک با روش فازی
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : طراحی و ساخت خشک کن خورشیدی
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : عیب یابی هوشمند موتور استارت تراکتور MF285 با استفاده از پایش ارتعاشی و سیستم استنتاج عصبی- فازی
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : طراحی یک سیستم سورتینگ سیب زمینی بر اساس خواص کیفی با شبکه عصبی
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : تشخیص عیوب مکانیکی الکتروموتورهای با توان پایین با آنالیز ارتعاشی و اکوستیک
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : تشخیص عیوب مکانیکی چرخدنده با آنالیز ارتعاشی
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : بررسی عیوب مکانیکی مکانیزم کلاچ با استفاده از شبکه عصبی
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : بررسی جداسازی ارقام گندم با استفاده از بینایی ماشین
کارفرما : دانشگاه ازاداسلامی وتحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : استفاده از تبدیل فوریه و موجک در عیب یابی بیرینگ فن صنعتی
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی