وب سایت ابراهیم ابراهیمی - فعالیت ها


 
عنوان فعالیت : خشک کن خورشیدی همرفت اجباری برای توت
محل ثبت / ارائه : اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
مرجع تایید کننده : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ ثبت : 1388/6/23
آیا به تولیدی رسیده : خیر