وب سایت حمید رضا سعیدی نژاد - خانه


خدمت صادقانه،اجرای عدالت،مسئولیت پذیری


نام و نام خانوادگی :  حمید رضا  سعیدی نژاد
پست الکترونیک دانشگاهی :  saeedinezhad@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  saeedynezhad48@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (091)-24181513

گروه آموزشی :  علوم سیاسی
رشته :  روابط بین الملل
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران