وب سایت کامران جانفشان - خانه


چهار سال بورسیه دکتری مهمان هندوستان ICCR


نام و نام خانوادگی :  کامران جانفشان
پست الکترونیک دانشگاهی :  dr.kjanfeshan@gmail.com
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  زبان انگلیسی
رشته :  اموزش زبان انگلیسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  هندوستان