وب سایت صدیقه حسین پور دلاور - خانه


وب سایت شخصی


نام و نام خانوادگی :  صدیقه حسین پور دلاور
پست الکترونیک دانشگاهی :  delavar2009@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  delavar2009@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  تربیت بدنی
رشته :   فیزیولوژی ورزش
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران