نام و نام خانوادگی :  بیتا زاجی
پست الکترونیک دانشگاهی :  bzaji@yahoo.com
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  زیست شناسی
رشته :  زيست شناسي-علوم گياهي
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ايران