نام و نام خانوادگی :  بنفشه ویسی
پست الکترونیک دانشگاهی :  bveisi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  bveisi@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  ریاضی
رشته :  ریاضی
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران