وب سایت برهان ارغوانی نیا - تحصیلات


 
مقطع تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : فیزیک
تاریخ شروع : 1374/07/01
تاریخ پایان : 1379/04/31
دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه
شهر : کرمانشاه
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : در مقطع کارشناسی پایانامه نداشتیم.
عنوان پایان نامه انگلیسی : در مقطع کارشناسی پایانامه نداشتیم.
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : فیزیک- حالت جامد
تاریخ شروع : 1379/07/01
تاریخ پایان : 1382/06/31
دانشگاه : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : مطالعه و رشد لایه¬های چندگانه GaAs/AlGaAs به روشLPE
عنوان پایان نامه انگلیسی : GaAs / AlGaAs LPE method.
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : فیزیک- حالت جامد
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ پایان : 1396/02/16
دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه
شهر : کرمانشاه
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : بررسی خواص الکترونی، اپتیکی و مغناطیسی نانو ساختارهای متشکل از عناصرگروه¬های VII-І ، VI –ІI
عنوان پایان نامه انگلیسی : Investigation of electronics, optical and magnetic properties of I-VIІ and IІ-VI groups nanostructures