وب سایت برهان ارغوانی نیا - پروژه ها


 
عنوان پروژه : بررسي تركيبات گروههای III و V جدول تناوبی در دو ¬فازمکعبی وهگزاگونال با استفاده ازنظريه تابعي چگالي ( خواص ساختاری و الکترونی)
کارفرما : دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : بنیادی
عنوان پروژه : بررسی اثر تزریق اتم¬های ناخالصی در خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی نانو لوله¬های نیمه¬رسانا
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : بنیادی
عنوان پروژه : بررسي تركيب نيمرساناي منيزيم آنتيموان Mg3Sb2 در دو ¬فازمکعبی وهگزاگونال با استفاده ازنظريه تابعي چگالي ( خواص ساختاری و الکترونی)
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : بنیادی
عنوان پروژه : تهیه و بررسی خواص فیزیکی لایه های نازک نانوذرات PbSe
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : بنیادی
عنوان پروژه : بررسی اثرPH روی ساختار و خواص لایه های نازک نانوساختار نیمه رسانا
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : بنیادی
عنوان پروژه : توصیف ساختاری و عوامل مؤثر بر کنترل اندازه نانو ذرات نیمرسانا
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : بررسي اثر کاشت ناخالصي آرسنيک بر روي نيمه هادي سیلیسیم بعد از اکسيداسيون گرمايي سیلیسیم
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : بررسی تاثیر کشت یون هیدروژن (H) در ساختار بلوری سیلیکون کاربید(SiC) قبل و بعد از بازپخت حرارتی
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : بررسي خواص ساختاری ، الکترونی و اپتیکی تركيبات Ca3Bi2 ، Ca5Sb3 ، Sr5Sb3 با استفاده ازنظريه تابعي چگالي
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : بنیادی