وب سایت برهان ارغوانی نیا - کنفرانس ها


 
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک و آزمایشگاه
محل کنفرانس : دانشگاه امیرکبیر
عنوان ارائه : بومی سازی آموزش فیزیک و نقش آن در کنترل و ایمنی ترافیک
تاریخ : 1390/06/14
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : دهمین کنفرانس ماده چگال ایران
محل کنفرانس : دانشگاه شیراز
عنوان ارائه : بررسي تركيب نيمرساناي منيزيم آنتيموان Mg3Sb2 در فاز مكعبي بااستفاده از نظريه تابعي چگالي
تاریخ : 1389/11/06
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : دهمین کنفرانس ماده چگال ایران
محل کنفرانس : دانشگاه شیراز
عنوان ارائه : بررسي تركيب نيمرساناي منيزيم آنتيموان Mg3Sb2 در¬فاز هگزاگونال بااستفاده ازنظريه تابعي چگالي
تاریخ : 1389/11/06
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : کنفرانس فیزیک ایران
محل کنفرانس : داشگاه کاشان
عنوان ارائه : توصیف ساختاری و بررسی خواص نوری و الکتریکی لایه های نازک نانوساختار CdSe
تاریخ : 1387/06/03
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : کنفرانس فیزیک ایران
محل کنفرانس : دانشگاه یاسوج
عنوان ارائه : بررسی اثر کاشت ناخالصی ارسنیک بر روی نیمه هادی سیلیسیم بعد از اکسیداسیون گرمایی
تاریخ : 1386/06/03
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
عنوان ارائه : بررسی شرایط بهینه رشد نقاط کوانتومی و لایه های نانوساختا PbSe
تاریخ : 1388/12/06
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
عنوان ارائه : بهبود عملکرد شبکه های عصبی چند جمله ای با کمک الگوریتم های ژنتیک
تاریخ : 1387/13/05
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس :  سومین همایش علمی تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور
محل کنفرانس : دانشگاه پیام نور خوزستان
عنوان ارائه : Automatic Field Renormalization in Krein Space Quantization 
تاریخ : 1387/09/23
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : سومین همایش علمی تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور
محل کنفرانس : دانشگاه پیام نور خوزستان
عنوان ارائه : بررسی اثرPH روی ساختار و خواص لایه های نازک نانوساختار نیمه رسانا HgSe
تاریخ : 1387/09/23