وب سایت بهروز یعقوبی - خانه


عمران - آب


نام و نام خانوادگی :  بهروز یعقوبی
پست الکترونیک دانشگاهی :  byaghubi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  byaghubi@gmil.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  مهندسی آب
رشته :  عمران
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران