عنوان : سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی
نویسنگان : شهاب بهرامی سیروان حسینی
زمینه تخصصی : مدیریت ورزشی
ناشر : انتشارات پایدارشمال (جهاد دانشگاهی)
سال انتشار : 1395
نوع کتاب : تالیف
مشخصات کتاب : علمی تخصصی
عنوان : تربیت بدنی عمومی
نویسنگان : شهاب بهرامی محسن کرمی شهرام عظیمی
زمینه تخصصی : علوم ورزشی
ناشر : دانشگاه ازاداسلامی واحد کرمانشاه
سال انتشار : 1395
نوع کتاب : تالیف
مشخصات کتاب : علمی تخصصی
عنوان : نورومارکتینگ در ورزش
نویسنگان : شهاب بهرامی سید صلاح الدین نقشبندی
زمینه تخصصی : مدیریت ورزشی
ناشر : انتشارات پایدارشمال (جهاد دانشگاهی)
سال انتشار : 1396
نوع کتاب : تالیف
مشخصات کتاب : علمی تخصصی
عنوان : اصول سرپرستی در تربیت بدنی
نویسنگان : شهاب بهرامی فریبرز ظریفی پور
زمینه تخصصی : مدیریت ورزشی
ناشر : انتشارات تخصصی علوم ورزشی بامداد کتاب
سال انتشار : 1396
نوع کتاب : تالیف
مشخصات کتاب : علمی تخصصی
عنوان : سازماندهی موفق مسابقات ورزشی
نویسنگان : محمد قهرمانی شهاب بهرامی مهران قهرمانی
زمینه تخصصی : مدیریت ورزشی
ناشر : انتشارات پایدارشمال (جهاد دانشگاهی)
سال انتشار : 1396
نوع کتاب : ترجمه
مشخصات کتاب : علمی تخصصی
عنوان : ابزارهای تصویر برداری امواج الکتریکی و کاربرد ان در باراریابی عصبی
نویسنگان : سیدصلاح الدین نقشبندی شهاب بهرامی محمد پورکیانی
زمینه تخصصی : مدیریت ورزشی
ناشر : انتشارات پایدارشمال (جهاد دانشگاهی)
سال انتشار : 1396
نوع کتاب : ترجمه
مشخصات کتاب : آموزشی
عنوان : اشنایی با سازمان های ورزشی ملی و بین الملی
نویسنگان : شهاب بهرامی حسین عیدی بهمن عسگری علی ملکیان
زمینه تخصصی : مدیریت ورزشی
ناشر : دانشگاه ازاداسلامی واحد کرمانشاه
سال انتشار : 1396
نوع کتاب : گردآوری
مشخصات کتاب : علمی تخصصی