وب سایت پریسا بهمنی - تحصیلات


عضو هیات علمی واحد کرمانشاه

 
مقطع تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
تاریخ شروع : 1379/12/01
تاریخ پایان : 1383/04/31
دانشگاه : ازاد واحد کرمانشاه
شهر : کرمانشاه
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : در مقطع کارشناسی پایان نامه ندارد
عنوان پایان نامه انگلیسی : no
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
تاریخ شروع : 1383/07/01
تاریخ پایان : 1385/02/13
دانشگاه : ازاد واحد تهران مرکز
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : بررسی گردشگری در استان کرمانشاه
عنوان پایان نامه انگلیسی : tuorism