وب سایت آرش باباخانیان - خانه


گروه تحقیقاتی دکتر آرش باباخانیان


نام و نام خانوادگی :  آرش باباخانیان
پست الکترونیک دانشگاهی :  arash.babakhanian@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  arash.babakhanian@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243182

گروه آموزشی :  شیمی علوم پایه
رشته :  شیمی تجزیه
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران