وب سایت علی مهراس مهرابی - خانه


وب سایت آموزشی پژوهشی جهت انجام امور آکادمیک


نام و نام خانوادگی :  علی مهراس مهرابی
پست الکترونیک دانشگاهی :  mehras@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  alimehrasmehrabi@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران