وب سایت علی رضا قاسمی - تحصیلات


 
مقطع تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : پژوهشگری علوم اجتماعی
تاریخ شروع : 1369/07/01
تاریخ پایان : 1373/04/31
دانشگاه : تهران
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : مطبوعات در عصر مشروطیت
عنوان پایان نامه انگلیسی : press in constitutional era
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
تاریخ شروع : 1374/07/01
تاریخ پایان : 1377/06/23
دانشگاه : تهران
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : روزنامه نگاری غیر حرفه ای در ایران وتطور آن در پرتو وقایع سیاسی-اجتماعی سالهای32-1320
عنوان پایان نامه انگلیسی : Amateur journalism in Iran and Its revolution because of social-political events In years 1320-32
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ پایان : 1391/10/30
دانشگاه : علوم و تحقیقات تهران
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر افزایش طلاق توافقی در شهرستان کرمانشاه در سال 1390
عنوان پایان نامه انگلیسی : A sociological investigation of effective factors on the increase of uncontested divorce in Kermanshah town ship at 2011