وب سایت علی رضا قاسمی - کنفرانس ها


 
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش ملی روان شناسی و خانواده
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
عنوان ارائه : عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق در زوجین متقاضی طلاق توافقی
تاریخ : 1391/08/10
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش منطقه ای دفاع مقدس
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
عنوان ارائه : حضور
تاریخ : 1391/07/01
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : جمعیت ، اقتدار ملی و تمدن نوین اسلامی
محل کنفرانس : دانشگاه فرهنگیان / پردیس شهید صدوقی
عنوان ارائه : (حضور)
تاریخ : 1393/09/26