مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ادبیات انگلیسی
تاریخ شروع : 1377/07/01
تاریخ پایان : 1379/04/30
دانشگاه : شیراز
شهر : شیراز
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : بررسی مفهوم زمان در نمایشنامه‌های ساموئل بکت
عنوان پایان نامه انگلیسی : The Notion of Time in Samuel Beckett's Major Plays
مقطع تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی
تاریخ شروع : 1371/11/01
تاریخ پایان : 1376/06/31
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
شهر : همدان
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : ----
عنوان پایان نامه انگلیسی : ----