وب سایت علی احمدی - کنفرانس ها


 
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : Cyprus International Conference on Educational Research
محل کنفرانس : قبرس
عنوان ارائه : Barriers to ESP Learning
تاریخ : 2012/02/08
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : Cyprus International Conference on Educational Research
محل کنفرانس : قبرس
عنوان ارائه : Public Education: Compulsory and Free?
تاریخ : 2012/02/08
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش منطقه‌ای مهارتهای زندگی
محل کنفرانس : کرمانشاه
عنوان ارائه : شیوه‌های برنامه‌ریزی فردی در زندگی
تاریخ : 1386/02/01