وب سایت احمد سهیلی مهدی زاده - خانه


وب سایت دکتر احمد سهیلی


نام و نام خانوادگی :  احمد سهیلی مهدی زاده
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  soheili2008@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  مهندسی مکانیک
رشته :  مکانیک بیوسیستم
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران