وب سایت محسن احمدی روزبهانی - تحصیلات


 
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : دامپزشکی گرایش بیماری های داخلی دامهای بزرگ
تاریخ شروع : 1384/07/01
تاریخ پایان : 1390/11/10
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : بررسی یافته های اولتراسونوگرافی دیواره شکمبه و مقایسه آن با رومنوسنتز در ارزیابی اسیدوز تحت حاد مزمن شکمبه در گاوهای شیری
عنوان پایان نامه انگلیسی : The study of rumen wall ultrasonographic findings in comparison with rumenocentesis in evaluating of chronic sub acute ruminal acidosis ( Chronic SARA ) in dairy cows
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : دامپزشکی
تاریخ شروع : 1372/07/01
تاریخ پایان : 1378/05/18
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شهر : کرج
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : مقایسه برخی فاکتورهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی در خون اخذ شده از ورید وداج با ورید دم در گاو
عنوان پایان نامه انگلیسی : The comparison of some hamatologic and biochemical factors in jugular with coccygeal vein in cow