وب سایت محسن احمدی روزبهانی - پروژه ها


 
عنوان پروژه : بررسي تغییرات چربی و پروتئین شیر در گاوهای با اسیدوز تحت حاد شکمبه در مقایسه با گاوهای سالم در گله های گاو شیری
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی