وب سایت محسن احمدی روزبهانی - کنفرانس ها


 
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : دهمین سمپوزیوم ملی جراحی ، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
محل کنفرانس : تبریز
عنوان ارائه : گزارش یک مورد انسداد مجرای نگاری هزارلایی در یک راس گاو ماده هلشتاین در اثر آهن ربا
تاریخ : 1391/07/20
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : نخستین کنگره بین المللی کلینیسین های دامهای بزرگ (ایکلاپ 2011 )
محل کنفرانس : تهران
عنوان ارائه : اولتراسونوگرافی محوطه شکمی در یک راس گاو مبتلا به لنفوسارکوم
تاریخ : 1389/12/05
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : نخستین کنگره بین المللی کلینیسین های دامهای بزرگ (ایکلاپ 2011 )
محل کنفرانس : تهران
عنوان ارائه : مقایسه سطوح سرمی ویتامین A ، ویتامین C و روی در گوسفندان نژاد قزل سالم و مبتلا به پنومونی
تاریخ : 1389/12/04
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماری های داخلی دام های بزرگ ایران
محل کنفرانس : هتل المپیک تهران
عنوان ارائه : واکسیناسیون در گاو های شیری ، شرایط فعلی و چالش ها
تاریخ : 1396/07/06
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : اولین کنگره بین المللی بیماری های داخلی دام های بزرگ
محل کنفرانس : شیراز - دانشکده دامپزشکی
عنوان ارائه : اتساع و زخم شیردان در یک راس گوساله شیری
تاریخ : 1395/02/16