وب سایت افشین غنی زاده - خانه


هیات علمی گروه آمار


نام و نام خانوادگی :  افشین غنی زاده
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  afshinghanizadeh@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  آمار
رشته :  آمار
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران