وب سایت افشین باغفلکی - خانه


افشین باغفلکی. استادیار گروه اقتصاد


نام و نام خانوادگی :  افشین  باغفلکی
پست الکترونیک دانشگاهی :  afshin.baghfalaki@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  afshinbaghfalaki@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  اقتصاد
رشته :  اقتصاد
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  هندوستان