وب سایت حامد عباسی - خانه


عضو هیات علمی گروه برق


نام و نام خانوادگی :  حامد عباسی
پست الکترونیک دانشگاهی :  hamed.abbasi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  electro_hamed@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  برق
رشته :  مهندسی برق - الکترونیک
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران